Hướng dẫn lắp đặt SmartPF.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SMARTPF

 

Lựa chọn 1: Lắp đặt trên giá đỡ

 

 Hình ảnh đang cập nhật…

 

Bước 1: Hoàn thiện khung SmartPF theo hướng dẫn.

Bước 2: Kiểm tra chân giá đỡ đảm bảo độ chắc chắn

Bước 3: Đặt khung  SmartPF lên trên giá

Bước 4: Cắm đầu Adapter (nguồn)vào SmartPF, kết nối với nguồn điện.

 

Lựa chọn 2: Lắp đặt trên tường

 

 

  Hình ảnh đang cập nhật…

 

Bước 1: Hoàn thiện khung SmartPF theo hướng dẫn.

Bước 2: Khoan cố định điểm treo trên tường bằng vít L hoặc định bê tông

Bước 3: Treo khung  SmartPF lên điểm treo.

Bước 4: Cắm đầu Adapter (nguồn)vào SmartPF, kết nối với nguồn điện.